ניהול וזימון תורים

חושב שאתה חכם?

ניהול וזימון תורים

מערכת לניהול וזימון תורים – QActive

הפתרון לבעיות המתנה בתור, מערכת דיגיטלית לניהול אופטימלי של הלקוחות!
מערכת חכמה וידידותית הנותנת פתרון כולל לניהול השירות והתורים במרכזי קבלת קהל.
מערכת המעניקה הכוונה מלאה להמתנה בתור המתאים וקבלת שירות בתוך הזמן הקצר ביותר.

מיקסום וייעול
השירות ללקוחות

מערכת חכמה וידידותית הנותנת פתרון כולל לניהול השירות והתורים במרכזי קבלת קהל.ייעול ושיפור מערך ואיכות השירות בעזרת כלים מתקדמים, חיתוכים ופילוחים סטטיסטיים

חווית הלקוח
ופרסום דיגיטלי

הנעמת זמן המתנת הלקוח, במידע רב ומגוון.
דרך נוחה, בולטת וחדשנית להעברת מסרים
לכלל הלקוחות והעובדים.

קידמה
טכנולוגית

מבוססת על טכנולוגיות דיגיטליות ומתקדמות
בתחום השירות ומרכזי קבלת קהל.
מערכת גמישה להתאמות ופיתוחים

סגירת תפריט