חדר ישיבות חכם

חושב שאתה חכם?

מדיה לחדר ישיבות חכם

מסך ראשי לאפליקציה-עם תמונת רקע

שילטו על מערכות המולטימדיה בקלות! עם ריבוי סוגי המקרנים וציוד המולטימדיה בכיתות, מרצים נרתעים מלהשתמש בהם. מערכת

חדר ישיבות חכם – smart Meeting Room ANSTech

חדר ישיבות החכם של חברת ANS Tech

תוכנת שליטה מקומית-ערוצי טלויזיה

שילטו על מערכות המולטימדיה בקלות! עם ריבוי סוגי המקרנים וציוד המולטימדיה בכיתות, מרצים נרתעים מלהשתמש בהם. מערכת השליטה מקומית של חברת ANS Tech באה לעשות סדר.